सोरभोग जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
14055 ब्रह्मपुत्र मेल
कोकराझार
15:09
15930 डिब्रूगढ़ चेन्नई एक्सप्रेस
कोकराझार
17:37
55754 गुवाहाटी अलीपुर द्वार पैसेंजर
कोकराझार
17:57
15772 इंटरसिटी एक्सप्रेस
कोकराझार
18:13
15770 इंटरसिटी एक्सप्रेस
कोकराझार
21:45
55714 रंगिया न्यूलपाईगुड़ी पैसेंजर
कोकराझार
04:51
15-अक्टू
15960 कामरूप एक्स्प्रेस
कोकराझार
10:29
15-अक्टू
New IRCTC Agent Registration