सोवाबज़र से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
30333मजेर्हत हाब्रा लोकल12.2313.1200.49hr
30311प्रिन्सप्घट बरसात लोकल13.2614.1600.50hr
30317मजेर्हत दत्तापुकुर लोकल17.0717.5700.50hr
30331मजेर्हत हाब्रा लोकल18.0118.5700.56hr
30313मजेर्हत बरसात लोकल20.3821.2800.50hr