तलेगांव से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
51028मुंबई फास्ट पैसेंजर00.20ठाणे03.1702.57hr
51030बीजापुर मुंबई फास्ट पैसेंजर00.20ठाणे03.1702.57hr
51034मुंबई फास्ट पैसेंजर00.20ठाणे03.1802.58hr
17614हज़ूर साहिब नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस06.55पनवेल09.0002.05hr
11024सहायाद्री एक्सप्रेस08.15ठाणे10.5702.42hr
11008डेक्कन एक्स्प्रेस15.57ठाणे18.2802.31hr
11030कोयना एक्स्प्रेस16.42ठाणे19.1202.30hr