तलोजा पांचंद से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
50119दिवा पनवेल पैसिंजर00.4200.5000.08hr
69164दहानू रोड पनवेल पैसेंजर08.2808.3900.11hr
71011दिवा रोहा पैसेंजर09.3209.4000.08hr
69168वसई रोड पनवेल पैसेंजर13.2113.3000.09hr
69166वसई रोड पनवेल पैसेंजर18.0218.1000.08hr
71013दिवा रोहा पैसेंजर20.2020.2900.09hr