तेघरा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
13021मिथिला एक्स्प्रेस02.1502.2600.11hr
63285बरौनी पटना पैसेंजर04.2204.3400.12hr
53041हावड़ा जयनगर पैसेंजर06.1606.2700.11hr
63287बरौनी पाटलीपुत्र पैसेंजर06.2906.4400.15hr
55237बरौनी समस्तीपुर पैसेंजर07.1407.2000.06hr
55525बरौनी समस्तीपुर पैसेंजर08.0408.1900.15hr
18181टाटानगर छपरा एक्सप्रेस09.4910.0000.11hr
55539कटिहार हाजीपुर पैसेंजर11.3311.4400.11hr
55537कटिहार समस्तीपुर पैसेंजर14.2614.3700.11hr
63283बरौनी पटना पैसेंजर15.1315.2400.11hr
63279बरौनी सोनपुर पैसेंजर17.4317.5900.16hr
55223कटिहार दरभंगा पैसेंजर18.3418.4500.11hr
55528पटना जयनगर पैसेंजर20.5821.0900.11hr
53131सियाल्दा मुजफ्फरपुर पैसेंजर21.1221.2300.11hr
55549बरौनी हाजीपुर पैसेंजर22.4422.5500.11hr