तेन्नेरू से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
77231विजयवाडा भीमावरम पैसेंजर07.5408.0800.14hr
77261विजयवाडा मछलीपट्टनम पैसेंजर09.2209.4500.23hr
77298मछेरला भीमावरम पैसेंजर11.3211.4500.13hr
77213विजयवाडा गुडिवाडा पैसेंजर14.4414.5500.11hr
77203नरसापुर गुडिवाडा पैसेंजर14.4714.5700.10hr
77215विजयवाडा मछलीपट्टनम पैसेंजर16.4016.5400.14hr
57381गुंटूर नरसापुर पैसेंजर18.4118.5600.15hr
77269विजयवाडा मछलीपट्टनम पैसेंजर22.2022.3000.10hr