Loading...
11020 कोणार्क एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.00 घंटे
03:00
12134 मुंबई एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
03:50
97302 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:00
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:04
11140 गडग छ. शिवाजी महाराज एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.52 घंटे
04:18
97304 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:20
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:29
11402 नंदीग्राम एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
04:40
97306 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:40
20112 मडगांव छ. शिवाजी महाराज एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
04:45
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:48
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
04:56
95902 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
05:06
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:06
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:12
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:19
12112 अमरावती मुंबई एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
05:20
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:34
12116 सिद्धेश्वर एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
05:40
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:41
12106 विदर्भा एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.05 घंटे
05:45
97310 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
05:47
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:52
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
05:58
95102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
06:03
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:04
17058 देवगिरी एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
06:12
97316 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:16
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:24
17412 महालक्ष्मी एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.00 घंटे
06:25
95012 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
06:31
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:32
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:36
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:42
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:46
97320 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:50
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:56
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
07:00
95104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
07:04
22144 बीदर मुंबई छ. शिवाजी एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.50 घंटे
07:05
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
07:08
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
07:16
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
07:24
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
07:32
95202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
07:33
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
07:36
95402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
07:41
95106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
07:44
95302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
07:48
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
07:48
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
07:52
95002 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
07:52
95602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
07:56
95304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:07
95108 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:11
97332 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
08:14
95708 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:14
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
08:18
95404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:18
95306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
08:22
95906 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:25
95110 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
08:28
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
08:29
95502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:32
95802 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
08:37
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
08:40
95308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:42
95710 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
08:45
97338 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
08:47
95204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
08:49
95712 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
08:53
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
08:53
95406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
08:56
95310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
08:58
97340 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
09:00
95908 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
09:00
95112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
09:04
95714 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
09:07
17611 राज्य रानी एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.52 घंटे
09:15
97344 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
09:16
95312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.46 घंटे
09:17
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
09:22
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
09:27
97346 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.00 घंटे
09:30
95504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
09:30
95718 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
09:33
95114 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
09:37
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
09:46
95604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
09:51
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
09:54
97028 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.00 घंटे
10:00
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
10:04
95206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
10:10
95720 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
10:14
95004 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
10:17
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
10:18
95314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
10:23
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
10:27
12126 प्रगती एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.50 घंटे
10:35
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
10:37
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
10:42
95316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
10:46
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
10:48
95912 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
10:49
22178 वाराणसी छ. शिवाजी महाराज स्पेशल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.50 घंटे
10:50
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
10:52
95116 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
10:58
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
10:58
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
11:03
12140 सेवाग्राम एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.53 घंटे
11:07
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
11:07
95606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
11:17
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
11:19
95208 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
11:25
22160 MGR चेन्नई सेंट्रल छ. शिवाजी महाराज एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.05 घंटे
11:25
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
11:42
95410 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
11:44
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
11:46
95118 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
11:56
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
11:57
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:05
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:09
95318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
12:12
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:13
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:21
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:25
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:29
95120 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
12:30
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:33
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:37
95412 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
12:42
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:45
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:49
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
12:53
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:03
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:07
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:11
95122 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
13:14
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:15
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:21
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:25
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
13:32
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
13:36
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
13:40
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:47
95414 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
13:50
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
13:55
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
13:59
95216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
14:03
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
14:07
95124 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
14:13
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
14:15
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
14:19
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
14:27
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:39
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:43
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:47
95218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
14:49
95416 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
15:04
95126 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
15:08
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:08
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:12
95324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.47 घंटे
15:19
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:20
12072 मुंबई जन शताब्दी
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
15:25
95006 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
15:26
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
15:27
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
15:31
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
15:38
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:55
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:59
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.00 घंटे
16:03
95220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
16:04
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.03 घंटे
16:09
95326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
16:11
95506 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
16:14
95418 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
16:17
95222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
16:20
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
16:23
97388 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
16:27
95128 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
16:38
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
16:40
95508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
16:41
95608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
16:45
95328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
16:55
97398 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
16:59
95224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:00
95420 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:09
97400 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
17:10
95330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
17:16
95130 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
17:21
97406 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
17:25
95610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:30
95510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
17:39
95226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
17:43
95612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
17:47
95736 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:51
97412 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
17:52
95422 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:55
95332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:58
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
18:02
95008 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
18:05
97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
18:05
95228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
18:09
11008 डेक्कन एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
18:10
97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
18:12
95738 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
18:12
97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
18:16
95614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
18:17
16332 मुंबई एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
18:20
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
18:21
95334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
18:27
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
18:33
95512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
18:37
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
18:45
95132 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
18:46
97424 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
18:48
95424 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
18:50
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
18:53
95230 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
18:54
95742 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
18:57
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
19:06
95134 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
19:08
11030 कोयना एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
19:10
95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
19:11
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
19:22
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
19:25
97430 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.00 घंटे
19:30
95210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
19:33
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
19:35
95010 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
19:40
95320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
19:46
95426 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
19:50
95136 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.47 घंटे
19:54
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
19:58
97436 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
20:03
95514 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.46 घंटे
20:06
95212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
20:15
12128 इंटरसिटी एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
20:20
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
20:26
95336 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.47 घंटे
20:38
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
20:38
10104 मांडोवी एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.05 घंटे
20:40
97438 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
20:41
95232 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.48 घंटे
20:42
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
20:45
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
20:54
95138 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
20:57
17618 तपोवन एक्स्प्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
21:00
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
21:04
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
21:08
22106 इंद्रायणी एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.50 घंटे
21:10
96224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
21:18
95344 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
21:23
95234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
21:27
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
21:29
95516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
21:33
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
21:37
95428 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
21:46
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
21:46
95236 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.09 घंटे
21:49
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
21:51
95140 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
21:53
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
22:01
22224 साइनगर शिर्डी छ. शिवाजी महाराज
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.42 घंटे
22:08
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
22:10
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
22:18
95142 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
22:20
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
22:22
95238 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
22:29
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
22:37
12052 मुंबई जन शताब्दी
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.45 घंटे
22:45
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
22:45
95240 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
22:49
95430 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
22:51
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
22:53
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
23:06
22120 तेजा एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.48 घंटे
23:07
95146 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
23:13
11058 अमृतसर मुंबई छ. शिवाजी एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.50 घंटे
23:15
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
23:22
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
23:49
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
00:06
3-अप्रै
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
00:23
3-अप्रै
97308 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
05:24
3-अप्रै
95702 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.49 घंटे
05:47
3-अप्रै
97312 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
05:56
3-अप्रै
97314 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:08
3-अप्रै
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:20
3-अप्रै
97318 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
06:28
3-अप्रै
97322 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
07:04
3-अप्रै
97324 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
07:28
3-अप्रै
95704 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
07:37
3-अप्रै
97326 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
07:44
3-अप्रै
97328 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
07:55
3-अप्रै
97330 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
07:59
3-अप्रै
95904 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.44 घंटे
08:03
3-अप्रै
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
08:06
3-अप्रै
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
08:10
3-अप्रै
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
08:21
3-अप्रै
97334 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
08:24
3-अप्रै
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
08:33
3-अप्रै
97336 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
08:36
3-अप्रै
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
09:05
3-अप्रै
97342 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
09:08
3-अप्रै
95716 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.46 घंटे
09:14
3-अप्रै
97348 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
09:41
3-अप्रै
97350 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
09:50
3-अप्रै
95910 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
09:54
3-अप्रै
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
09:57
3-अप्रै
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
10:06
3-अप्रै
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
10:23
3-अप्रै
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
10:30
3-अप्रै
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
11:21
3-अप्रै
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
11:27
3-अप्रै
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
11:31
3-अप्रै
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
11:37
3-अप्रै
97368 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
12:00
3-अप्रै
95724 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
12:08
3-अप्रै
97370 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
12:56
3-अप्रै
97372 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
13:28
3-अप्रै
97374 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:02
3-अप्रै
97376 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:22
3-अप्रै
95726 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
14:22
3-अप्रै
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:31
3-अप्रै
97378 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
14:52
3-अप्रै
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
14:57
3-अप्रै
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:04
3-अप्रै
97380 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
15:15
3-अप्रै
97384 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
15:41
3-अप्रै
97386 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
15:51
3-अप्रै
97390 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
16:30
3-अप्रै
97392 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
16:35
3-अप्रै
97394 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
16:43
3-अप्रै
97396 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
16:55
3-अप्रै
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.57 घंटे
16:56
3-अप्रै
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
17:02
3-अप्रै
95732 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
17:05
3-अप्रै
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
17:19
3-अप्रै
97404 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
17:21
3-अप्रै
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
17:38
3-अप्रै
97410 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
17:42
3-अप्रै
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
17:47
3-अप्रै
16352 नागरकोइल मुंबई एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
18:20
3-अप्रै
95740 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.41 घंटे
18:43
3-अप्रै
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
19:15
3-अप्रै
97432 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
19:38
3-अप्रै
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
19:46
3-अप्रै
97434 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
19:49
3-अप्रै
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
19:54
3-अप्रै
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.56 घंटे
20:13
3-अप्रै
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
20:57
3-अप्रै
95744 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.43 घंटे
21:01
3-अप्रै
97440 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
21:21
3-अप्रै
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
21:33
3-अप्रै
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.58 घंटे
22:41
3-अप्रै
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.59 घंटे
22:58
3-अप्रै
95746 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.40 घंटे
23:25
3-अप्रै
22108 लातूर मुंबई एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.50 घंटे
07:05
4-अप्रै
16340 मुंबई एक्सप्रेस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.55 घंटे
18:20
4-अप्रै
Station Name / Code
ठाणे
TNA
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

ठाणे से छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस ट्रेनें

ठाणे से छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की ट्रेनों के बारे में

 1. ठाणे और छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  ठाणे और छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच 360 ट्रेंने चलती हैं.
 2. ठाणे से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन ठाणे और छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच है खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल (96020) जिसका चलने का समय है 00.06 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. ठाणे से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन ठाणे और छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच है कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल (96406) जिसका चलने का समय है 23.49 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. ठाणे और छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  ठाणे और छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट (95724) जिसका चलने का समय है 12.08 और यह ट्रैन चलती है on सिवाय रवि. और ये 34 किलोमीटर की दूरी 00.40 घंटे में तय करती है .