Loading...

ठाणे → तितवाला

96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
07:55
95501 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
तितवाला
00.47 घंटे
07:59
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
08:37
96615 ठाणे तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
08:57
95403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.33 घंटे
09:15
95601 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
09:52
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.49 घंटे
09:58
95503 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
तितवाला
00.34 घंटे
10:06
95605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला सेमी फास्ट
तितवाला
00.49 घंटे
10:14
95405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
10:21
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
10:53
95407 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
10:57
95607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.48 घंटे
11:20
95609 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.48 घंटे
11:41
96513 ठाणे असंगांव लोकल
तितवाला
00.51 घंटे
11:49
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
12:00
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
12:19
95409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.34 घंटे
12:26
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
12:49
95411 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.34 घंटे
13:15
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
13:39
95505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
तितवाला
00.45 घंटे
13:46
96407 ठाणे कसारा लोकल
तितवाला
00.46 घंटे
14:04
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
14:09
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
तितवाला
00.46 घंटे
14:26
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.46 घंटे
14:37
95413 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.32 घंटे
14:56
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
15:03
95507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
तितवाला
00.46 घंटे
15:23
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
15:41
95415 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.45 घंटे
16:01
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
16:11
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
16:27
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.48 घंटे
16:33
95509 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
तितवाला
00.44 घंटे
16:58
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
17:18
95417 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.48 घंटे
17:32
95511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
तितवाला
00.36 घंटे
18:01
95611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.37 घंटे
18:10
95513 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
तितवाला
00.36 घंटे
18:22
95613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.39 घंटे
18:36
95419 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
19:06
95515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
19:18
95615 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.37 घंटे
19:24
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.48 घंटे
19:30
95421 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.36 घंटे
19:58
95617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.40 घंटे
20:11
95619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
तितवाला
00.38 घंटे
20:27
95517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
तितवाला
00.46 घंटे
20:43
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.48 घंटे
21:00
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
21:28
95423 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
21:32
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
तितवाला
00.46 घंटे
21:51
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
22:15
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
22:27
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.50 घंटे
22:55
95425 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.46 घंटे
23:34
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.48 घंटे
23:46
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
00:15
23-मार्च
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.48 घंटे
00:39
23-मार्च
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
01:10
23-मार्च
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
05:10
23-मार्च
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
05:15
23-मार्च
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
05:36
23-मार्च
96503 ठाणे असंगांव लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
05:47
23-मार्च
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
05:55
23-मार्च
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
तितवाला
00.45 घंटे
06:07
23-मार्च
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
06:23
23-मार्च
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.51 घंटे
06:47
23-मार्च
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
तितवाला
00.47 घंटे
06:57
23-मार्च
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
07:10
23-मार्च
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
तितवाला
00.49 घंटे
07:25
23-मार्च
95401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
तितवाला
00.35 घंटे
07:34
23-मार्च

कल्याण जंक्शन → तितवाला

96509 कल्याण असंगांव लोकल
तितवाला
00.13 घंटे
08:04
96501 कल्याण असंगांव लोकल
तितवाला
00.12 घंटे
05:28
23-मार्च
Station Name / Code
ठाणे
TNA
कल्याण जंक्शन
KYN
तितवाला
TLA
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

ठाणे से तितवाला ट्रेनें

ठाणे से तितवालातक की ट्रेनों के बारे में

 1. ठाणे और तितवालाके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  ठाणे और तितवालाके बीच 75 ट्रेंने चलती हैं.
 2. ठाणे से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन ठाणे और तितवालाके बीच है मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल (96653) जिसका चलने का समय है 00.15 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. ठाणे से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन ठाणे और तितवालाके बीच है मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल (96651) जिसका चलने का समय है 23.46 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. ठाणे और तितवाला के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  ठाणे और तितवालाके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है कल्याण असंगांव लोकल (96501) जिसका चलने का समय है 05.28 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 11 किलोमीटर की दूरी 00.12 घंटे में तय करती है .