टिम्बा रोड से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
69124गोधरा आनंद पैसेंजर04.4205.4201.00hr
69146गोधरा आनंद पैसेंजर08.5710.0301.06hr
69126गोधरा आनंद पैसेंजर13.3114.4201.11hr
69190दाहोद आनंद पैसेंजर15.3716.4301.06hr
69148गोधरा आनंद पैसेंजर18.5219.5100.59hr