तिरुपति से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12625केरला एक्स्प्रेस03.5004.5525.05hr
12643निजामुद्दीन एक्सप्रेस07.3008.2024.50hr
12645निजामुद्दीन एक्सप्रेस07.3008.2024.50hr