तिरुपति से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16317हिमसागर एक्सप्रेस09.3005.4844.18hr
16687नवयुग एक्स्प्रेस09.3005.4844.18hr
16787तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस09.3005.4844.18hr