तिरुविद्लमरुद्र से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
56824तिरुच्चिरापल्ली मयिलाडुतुरई पैसेंजर09.3909.4300.04hr
76826तँजाउर मयिलाडुतुरई पैसेंजर12.2712.3400.07hr
56822तिरुनेलवेली मयिलाडुतुरई पैसेंजर15.3615.4300.07hr
56116तँजाउर मयिलाडुतुरई पैसेंजर19.4219.4800.06hr
56114तिरुच्चिरापल्ली मयिलाडुतुरई पैसेंजर20.1620.2100.05hr