तिरुविद्लमरुद्र से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
56824तिरुच्चिरापल्ली मयिलाडुतुरई पैसेंजर09.3910.4501.06hr
76826तँजाउर मयिलाडुतुरई पैसेंजर12.2713.1000.43hr
56822तिरुनेलवेली मयिलाडुतुरई पैसेंजर15.3617.1501.39hr
56116तँजाउर मयिलाडुतुरई पैसेंजर19.4220.3500.53hr
56114तिरुच्चिरापल्ली मयिलाडुतुरई पैसेंजर20.1621.2001.04hr