ट्रेन / तकप्रस्थान
18246 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
11.05 घंटे
17:45
12913 त्रिशताब्दी एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
10.00 घंटे
22:25
12968 जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
09.55 घंटे
04:00
20-जन
22632 बीकानेर चेन्नई A/C सुपरफ़ास्ट
नागपुर जंक्शन
10.10 घंटे
06:35
20-जन
22645 अहिल्यानगरी एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
09.25 घंटे
18:30
20-जन
12976 जयपुर मैसूर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
09.50 घंटे
04:00
21-जन
12970 जयपुर कोइंबटोर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
09.55 घंटे
04:00
22-जन
18244 भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
11.05 घंटे
17:45
23-जन
16863 भगत की कोठी मन्नारगुडी एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
10.10 घंटे
06:35
24-जन
11204 जयपुर नागपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
11.20 घंटे
07:55
25-जन
20814 जोधपुर पुरी एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
10.35 घंटे
04:00
26-जन
Station Name / Code
उज्जैन जंक्शन
UJN
नागपुर जंक्शन
NGP
New IRCTC Agent Registration