बदगरा से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
16605 एर्नाड एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल → करुनागपल्ली (08.29 घंटे)
10.25
16-जून
18.54
16-जून
16348 त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल → करुनागपल्ली (08.49 घंटे)
17.50
16-जून
02.39
17-जून
16603 मवेली एक्स्प्रेस
मंगलौर सेंट्रल → करुनागपल्ली (08.14 घंटे)
21.00
16-जून
05.14
17-जून
16630 मलबार एक्स्प्रेस
मंगलौर सेंट्रल → करुनागपल्ली (08.24 घंटे)
21.50
16-जून
06.14
17-जून
16649 परशुराम एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल → करुनागपल्ली (08.39 घंटे)
08.10
17-जून
16.49
17-जून
16345 नेत्रावती एक्सप्रेस
लोकमान्य तिलक टर्मिनस → करुनागपल्ली (07.59 घंटे)
09.15
17-जून
17.14
17-जून
New IRCTC Agent Registration