वलावानूर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
56861विल्लुपुरम पांडिचेरी पैसेंजर07.0207.1100.09hr
56037चेन्नई एग्मोर पांडिचेरी पैसेंजर10.0710.1600.09hr
56041तिरुपति पांडिचेरी पैसेंजर12.5713.0600.09hr
56863विल्लुपुरम पांडिचेरी पैसेंजर14.2214.3100.09hr
56865विल्लुपुरम पांडिचेरी पैसेंजर17.5718.0600.09hr