वापी से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
19568विवेक एक्सप्रेस15.53कृष्णराजपुरम16.2324.30hr
16588बीकानेर यशवंतपुर एक्सप्रेस19.48यशवंतपुर जंक्शन03.1531.27hr
14806बाड़मेर यशवंतपुर एक्सप्रेस19.48यशवंतपुर जंक्शन03.1531.27hr
16209अजमेर मैसूर एक्स्प्रेस20.52यशवंतपुर जंक्शन02.3029.38hr
16507जोधपुर बंगलौर एक्स्प्रेस20.52यशवंतपुर जंक्शन02.3029.38hr
16531यशवंतपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस20.52यशवंतपुर जंक्शन04.2031.28hr