वाशी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
99402वाशी ठाणे लोकल05.2905.4300.14hr
99404वाशी ठाणे लोकल05.4906.0300.14hr
99406वाशी ठाणे लोकल06.0206.1600.14hr
99408वाशी ठाणे लोकल06.3006.4400.14hr
99410वाशी ठाणे लोकल06.4807.0200.14hr
99412वाशी ठाणे लोकल07.1607.3000.14hr
99414वाशी ठाणे लोकल07.3607.5100.15hr
99416वाशी ठाणे लोकल07.5408.0800.14hr
99418वाशी ठाणे लोकल08.1208.2600.14hr
99420वाशी ठाणे लोकल08.3208.4600.14hr
99422वाशी ठाणे लोकल08.4508.5900.14hr
99424वाशी ठाणे लोकल09.0009.1400.14hr
99426वाशी ठाणे लोकल09.1809.3200.14hr
99428वाशी ठाणे लोकल09.3409.4900.15hr
99430वाशी ठाणे लोकल09.5010.0400.14hr
99432वाशी ठाणे लोकल10.1510.3000.15hr
99434वाशी ठाणे लोकल10.3110.4500.14hr
99436वाशी ठाणे लोकल10.4510.5900.14hr
99438वाशी ठाणे लोकल10.5811.1200.14hr
99440वाशी ठाणे लोकल11.1311.2700.14hr
99442वाशी ठाणे लोकल11.3111.4500.14hr
99444वाशी ठाणे लोकल11.4311.5700.14hr
99446वाशी ठाणे लोकल11.5712.1100.14hr
99448वाशी ठाणे लोकल12.1212.2600.14hr
99450वाशी ठाणे लोकल12.3012.4400.14hr
99452वाशी ठाणे लोकल12.5513.0900.14hr
99454वाशी ठाणे लोकल13.2113.3500.14hr
99456वाशी ठाणे लोकल13.4013.5400.14hr
99458वाशी ठाणे लोकल14.0714.2100.14hr
99460वाशी ठाणे लोकल14.3514.4900.14hr
99462वाशी ठाणे लोकल14.5615.1000.14hr
99518वाशी ठाणे लोकल15.1115.2500.14hr
99464वाशी ठाणे लोकल15.2315.3700.14hr
99466वाशी ठाणे लोकल15.3815.5200.14hr
99468वाशी ठाणे लोकल16.0416.1800.14hr
99470वाशी ठाणे लोकल16.1916.3300.14hr
99520वाशी ठाणे लोकल16.3116.4500.14hr
99472वाशी ठाणे लोकल16.4416.5900.15hr
99474वाशी ठाणे लोकल16.5717.1300.16hr
99476वाशी ठाणे महिला स्पेशल17.1917.3300.14hr
99478वाशी ठाणे लोकल17.3217.4600.14hr
99480वाशी ठाणे लोकल17.4818.0200.14hr
99482वाशी ठाणे लोकल18.0518.1900.14hr
99484वाशी ठाणे लोकल18.2518.3900.14hr
99486वाशी ठाणे लोकल18.4919.0300.14hr
99488वाशी ठाणे लोकल19.0219.1600.14hr
99490वाशी ठाणे लोकल19.1919.3300.14hr
99492वाशी ठाणे लोकल19.3619.5000.14hr
99494वाशी ठाणे लोकल19.5720.1300.16hr
99496वाशी ठाणे लोकल20.1220.2600.14hr
99498वाशी ठाणे लोकल20.3120.4500.14hr
99500वाशी ठाणे लोकल20.5021.0400.14hr
99502वाशी ठाणे लोकल21.0521.1900.14hr
99504वाशी ठाणे लोकल21.2421.3800.14hr
99506वाशी ठाणे लोकल21.3721.5100.14hr
99508वाशी ठाणे लोकल22.0022.1400.14hr
99510वाशी ठाणे लोकल22.2322.3700.14hr
99512वाशी ठाणे लोकल22.4522.5900.14hr
99514वाशी ठाणे लोकल23.0923.2300.14hr
99516वाशी ठाणे लोकल23.2523.3900.14hr