वेल्लाचेरुवु से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
77281गुंटूर कचेगुडा पैसेंजर06.4808.2401.36hr
77247रेपल्ले तेनाली पैसेंजर07.2809.4502.17hr
77248तेनाली मर्कपुर रोड पैसेंजर07.2809.4602.18hr
56501हुबली पैसेंजर09.5411.5101.57hr
57328गुंटूर धोने पैसेंजर13.3715.3101.54hr
57306गुंटूर कचेगुडा पैसेंजर18.5820.5301.55hr