वेतापलेमु से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
67233बित्रगुनता विजयवाडा पैसेंजर06.2307.3901.16hr
57257तिरुपति काकीनाडा पैसेंजर08.2709.4301.16hr
57277गुडूर विजयवाडा पैसेंजर09.2910.4401.15hr
67257ओंगुल तेनाली पैसेंजर13.2314.3901.16hr
67256तेनाली ओन्गोले पैसेंजर14.1116.1602.05hr
67260ओंगुल विजयवाडा पैसेंजर15.2416.3901.15hr
17480तिरुपति पूरी एक्स्प्रेस16.0016.5200.52hr
17482तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस16.0016.5200.52hr
67297ओंगुल विजयवाडा पैसेंजर19.3020.5501.25hr
67231तिरुपति गुंटूर पैसेंजर21.5301.0403.11hr