ट्रेन / तकप्रस्थान
11015 कुशीनगर एक्स्प्रेस
बबीना
03.13 घंटे
14:35
59386 गोरखपुर पंचवेल्ली पैसेंजर स्लिप
बबीना
03.13 घंटे
14:35
11057 अमृतसर एक्सप्रेस
बबीना
03.48 घंटे
16:02
12861 दक्षिण एक्स्प्रेस लिंक
बबीना
03.09 घंटे
17:25
12919 मालवा एक्स्प्रेस
बबीना
02.58 घंटे
18:10
12721 निजामुद्दीन एक्सप्रेस
बबीना
03.08 घंटे
19:21
51827 इटारसी झाँसी पैसिंजर
बबीना
08.06 घंटे
00:04
23-नव
59386 अमृतसर पंचवेल्ली पैसेंजर स्लिप
बबीना
04.32 घंटे
07:09
23-नव
18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
बबीना
04.35 घंटे
07:10
23-नव
11077 झेलम एक्सप्रेस
बबीना
03.08 घंटे
09:52
23-नव
12137 पंजाब मेल
बबीना
03.12 घंटे
10:21
23-नव
04187 पुणे झाँसी स्पेशल
बबीना
03.00 घंटे
05:17
29-नव
Station Name / Code
विदिशा
BHS
बबीना
BAB
New IRCTC Agent Registration