विदिशा से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
11071काम्यानी एक्सप्रेस03.32वाराणसी जंक्शन19.2515.53hr
22911शिप्रा एक्सप्रेस04.51दीनदयाल उपाध्याय Jn20.0015.09hr
19421अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस09.45वाराणसी जंक्शन01.5016.05hr
19305इंदौर गुवाहाटी एक्सप्रेस19.24वाराणसी जंक्शन11.3016.06hr