विजयपुरा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
57686विजयपुरा शोलापुर पैसेंजर00.0502.1302.08hr
71304गडग शोलापुर पैसेंजर06.3008.5402.24hr
57133विजयपुरा रायचूर पैसेंजर12.2514.4202.17hr
57129बीजापुर बोलारम पैसेंजर18.3021.2502.55hr
56906हुबली शोलापुर पैसेंजर19.5022.1402.24hr