विन्ध्याचल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ
बक्सर
01:12
15-अक्टू
13202 लोकमान्य तिलक राजेंद्र नगर एक्सप्रेस
बक्सर
01:47
15-अक्टू
20802 मगध एक्स्प्रेस
बक्सर
06:10
15-अक्टू
15484 महानंदा एक्सप्रेस
बक्सर
19:15
15-अक्टू
13008 उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस
बक्सर
23:15
15-अक्टू
22947 सूरत भागलपुर एक्सप्रेस
बक्सर
07:33
16-अक्टू
New IRCTC Agent Registration