विवेकानंदपुरी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
64908शकूरबस्ती बल्लभगढ़ पैसेंजर06.0007.0901.09hr
64012शकूरबस्ती पलवल पैसेंजर10.1511.2801.13hr
64014शकूरबस्ती पलवल पैसेंजर13.2514.3401.09hr
64016शकूरबस्ती पलवल पैसेंजर14.4015.5301.13hr
64910शकूरबस्ती मथुरा पैसेंजर18.3119.3701.06hr