विजयनगरम जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
17480तिरुपति पूरी एक्स्प्रेस06.1206.3200.20hr
58506विशाखापट्नम गुनुपुर पैसेंजर06.4307.0400.21hr
67294विशाखापट्नम श्रीकाकुलम रोड पैसेंजर09.2009.4100.21hr
58526विशाखापट्नम पलासा पैसेंजर13.1513.3900.24hr
58532विशाखापट्नम प्लासा पैसेंजर20.0320.2700.24hr