वाणी से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
11402नंदीग्राम एक्स्प्रेस09.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.3520.02hr
11084तडोबा एक्सप्रेस23.10लोकमान्य तिलक टर्मिनस23.1524.05hr