ज़मानिया से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
13008उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस01.5805.1003.12hr
63264पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn पटना पैसेंजर06.1112.1005.59hr
63234पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn पटना पैसेंजर09.0414.4105.37hr
13134वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस10.3413.2002.46hr
13120आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस10.3413.2002.46hr
63228पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn पटना पैसेंजर15.4019.1503.35hr
63226वाराणसी पटना पैसेंजर17.3521.1903.44hr