from Jawai Bandh
Train / Name / Destination / TravelDepArr
12479 SURYA NAGRI EXP
Jodhpur Jn → Bandra Terminus (13.30 hr)
22.05
16-Jul
11.35
17-Jul
19708 ARAVALI EXPRESS
Jaipur → Bandra Terminus (15.47 hr)
14.48
17-Jul
06.35
18-Jul
14707 RANAKPUR EXPRES
Bikaner Jn → Bandra Terminus (15.20 hr)
18.20
17-Jul
09.40
18-Jul
12990 AII DDR EXPRESS
Ajmer Jn → Dadar Wr (13.55 hr)
22.45
17-Jul
12.40
18-Jul
16507 JU SBC EXP
Jodhpur Jn → Vasai Road (14.52 hr)
08.43
18-Jul
23.35
18-Jul
19044 BDTS HUMSAFAR
Bhagat Ki Kothi → Bandra Terminus (13.39 hr)
19.41
19-Jul
09.20
20-Jul
22932 JSM BDTS SF
Jaisalmer → Bandra Terminus (14.13 hr)
03.17
21-Jul
17.30
21-Jul
22473 BKN BDTS SF EXP
Bikaner Jn → Bandra Terminus (14.00 hr)
22.45
22-Jul
12.45
23-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback