ट्रेन / तकप्रस्थान
19708 अरावली एक्सप्रेस
बांद्रा टर्मिनस
15.47 घंटे
14:48
14707 रणकपुर एक्सप्रेस
बांद्रा टर्मिनस
15.20 घंटे
18:20
12479 सूर्य नगरी एक्सप्रेस
बांद्रा टर्मिनस
13.30 घंटे
22:05
22473 बीकानेर बांद्रा एक्सप्रेस
बांद्रा टर्मिनस
14.00 घंटे
22:45
12990 अजमेर दादर एक्सप्रेस
दादर वेस्टर्न
13.55 घंटे
22:45
18-दिस
16507 जोधपुर बंगलौर एक्स्प्रेस
वसई रोड
14.42 घंटे
08:43
19-दिस
19044 भगत की कोठी बांद्रा हमसफ़र
बांद्रा टर्मिनस
13.39 घंटे
19:41
20-दिस
22932 जैसलमेर बांद्रा सुपरफ़ास्ट
बांद्रा टर्मिनस
14.13 घंटे
03:17
22-दिस
Station Name / Code
जवाई बांध
JWB
बांद्रा टर्मिनस
BDTS
दादर वेस्टर्न
DDR
वसई रोड
BSR
New IRCTC Agent Registration