ट्रेन / तकप्रस्थान
57561 कचेगुडा मनमाड पैसेंजर
परसोदा
02.16 घंटे
17:45
57542 हज़ूर साहिब नांदेड़ मनमाड पैसेंजर
परसोदा
02.59 घंटे
23:30
57516 नांदेड़ दौंड पैसेंजर
परसोदा
01.59 घंटे
01:20
23-नव
51422 निजामाबाद पुणे पैसिंजर
परसोदा
02.04 घंटे
07:25
23-नव
17688 मराठवाडा एक्सप्रेस
परसोदा
02.14 घंटे
08:50
23-नव
77691 जलना नगर्सोल Demu
परसोदा
01.34 घंटे
14:50
24-नव
77657 जालना साइनगर शिर्डी पैसेंजर
परसोदा
01.54 घंटे
06:05
25-नव
77683 जालना नगर्सोल पैसेंजर
परसोदा
01.54 घंटे
06:05
27-नव
Station Name / Code
बदनपुर
BDU
परसोदा
PSD
New IRCTC Agent Registration