बहादुरगढ़ से
ट्रेन / तकप्रस्थान
64932 रोहतक दिल्ली पैसेंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
17:05
54034 जींद पुरानी दिल्ली पैसिंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
18:14
12556 गोरखधाम एक्स्प्रेस
नई दिल्ली
19:05
54024 जींद दिल्ली पैसिंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
20:09
14724 कालिंदी एक्सप्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन
20:30
54642 फिरोजपुर दिल्ली पैसिंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
21:04
64916 रोहतक दिल्ली पैसेंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
21:50
22486 नई दिल्ली इंटरसिटी
नई दिल्ली
22:31
12138 पंजाब मेल
नई दिल्ली
03:40
20-अक्टू
13008 उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस
नई दिल्ली
04:28
20-अक्टू
74012 रोहतक दिल्ली पैसेंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
05:05
20-अक्टू
15910 अवध असम एक्सप्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन
05:48
20-अक्टू
54770 रोहतक तिलक ब्रिज पैसेंजर
तिलक ब्रिज
07:09
20-अक्टू
54424 भिवानी दिल्ली पैसिंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
07:34
20-अक्टू
64912 रोहतक नई दिल्ली पैसेंजर
नई दिल्ली
08:00
20-अक्टू
14086 सिरसा एक्सप्रेस
तिलक ब्रिज
08:20
20-अक्टू
54036 जाखल पुरानी दिल्ली पैसिंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
08:50
20-अक्टू
14036 धौलाधार एक्स्प्रेस
दिल्ली सराय रोहिल्ला
09:00
20-अक्टू
54032 जींद दिल्ली पैसिंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
09:31
20-अक्टू
14626 दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी
दिल्ली सराय रोहिल्ला
10:30
20-अक्टू
19024 फ़िरोज़पुर मुंबई जनता एक्स्प्रेस
नई दिल्ली
11:41
20-अक्टू
16032 अंडमान एक्स्प्रेस
नई दिल्ली
12:06
20-अक्टू
12482 इंटरसिटी एक्सप्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन
12:23
20-अक्टू
14520 किसान एक्सप्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन
13:03
20-अक्टू
64914 रोहतक दिल्ली पैसेंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
14:21
20-अक्टू
14324 रोहतक नई दिल्ली एक्सप्रेस
नई दिल्ली
14:43
20-अक्टू
22480 इंटरसिटी एक्सप्रेस
नई दिल्ली
22:29
20-अक्टू
74014 कुरुक्षेत्र दिल्ली पैसेंजर
पुरानी दिल्ली जंक्शन
10:08
21-अक्टू
19804 जम्मू तवी कोटा एक्सप्रेस
नई दिल्ली
12:06
21-अक्टू
16318 हिमसागर एक्सप्रेस
नई दिल्ली
12:06
22-अक्टू
11450 जम्मू तवी जबलपुर एक्सप्रेस
नई दिल्ली
12:06
24-अक्टू
16688 नवयुग एक्स्प्रेस
नई दिल्ली
12:06
25-अक्टू
New IRCTC Agent Registration