बरौनी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
15623 भगत की कोठी कामख्या एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
06:10
12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
06:45
25631 बीकानेर गुवाहाटी एक्स्प्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
07:35
15910 अवध असम एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
08:55
25910 दरभंगा न्यू तीनसुकिया एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
08:55
15631 बारमेर गुवाहाटी एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
08:58
01665 हबीबगंज अगरतला स्पेशल
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
14:00
15645 गुवाहाटी एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
16:35
15656 श्री माता वैष्णो देवी कटरा कामख्या एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
19:20
12506 नॉर्थ ईस्ट एक्स्प्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
00:05
25-अक्टू
15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
02:20
25-अक्टू
20506 गुवाहाटी राजधानी
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
05:00
25-अक्टू
15652 लोहित एक्स्प्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
05:55
25-अक्टू
22412 नई दिल्ली नहरलगों एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
10:25
25-अक्टू
19305 इंदौर गुवाहाटी एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
19:20
25-अक्टू
13282 राजेंद्र नगर न्यू तीनसुकिया एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
17:30
26-अक्टू
15622 आनंद विहार टर्मिनल कामख्या एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
22:25
26-अक्टू
15934 अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
23:58
26-अक्टू
15654 जम्मू गुवाहाटी एक्स्प्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
05:55
27-अक्टू
15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
13:55
27-अक्टू
13248 कामख्या कैपिटल एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
02:35
28-अक्टू
15667 कामाख्या एक्स्प्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
13:55
28-अक्टू
14020 अगरतला सुंदरी एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
17:10
29-अक्टू
19709 कवी गुरु एक्सप्रेस
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
05:55
30-अक्टू
New IRCTC Agent Registration