ब्यास जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
18101 टाटा जम्मू एक्स्प्रेस
बतला जंक्शन
10:54
22429 दिल्ली पठानकोट सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
बतला जंक्शन
14:43
19225 भटिंडा जम्मू एक्सप्रेस
बतला जंक्शन
00:14
19-अक्टू
18101 टाटा जम्मू एक्स्प्रेस
बतला जंक्शन
07:09
19-अक्टू
18309 संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस
बतला जंक्शन
07:09
19-अक्टू
19415 अहमदाबाद कटरा एक्सप्रेस
बतला जंक्शन
22:25
21-अक्टू
18215 दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस
बतला जंक्शन
14:43
24-अक्टू
New IRCTC Agent Registration