भद्रख से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22823 भुबनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
11:40
12875 नीलाचल एक्सप्रेस
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
14:45
12801 पुरुषोत्तम एक्स्प्रेस
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
01:30
19-अक्टू
12815 पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
14:45
19-अक्टू
22811 भुबनेश्वर नई दिल्ली राजधानी
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
13:47
20-अक्टू
12819 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
18:15
20-अक्टू
New IRCTC Agent Registration