भागलपुर से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
13401इंटरसिटी एक्स्प्रेस05.35राजेंद्र नगर टर्मिनल10.4305.08hr
13133सियाल्दा वाराणसी एक्सप्रेस06.50राजेंद्र नगर टर्मिनल14.1607.26hr
13119सियाल्दा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस06.50राजेंद्र नगर टर्मिनल14.1607.26hr
14055ब्रह्मपुत्र मेल07.38पटना जंक्शन12.4005.02hr
15648गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस08.25पटना जंक्शन13.5005.25hr
12335भागलपुर मुंबई एक्स्प्रेस09.00पटना जंक्शन13.5004.50hr
22948भागलपुर सूरत एक्स्प्रेस09.25पटना जंक्शन14.0504.40hr
13241बांका पटना एक्स्प्रेस09.35राजेंद्र नगर टर्मिनल15.1505.40hr
12367विक्रमशिला एक्स्प्रेस11.15पटना जंक्शन16.5005.35hr
13429मालदा टाउन आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस12.56पटना जंक्शन18.1005.14hr
14003मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस12.56पटना जंक्शन18.1005.14hr
13423भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस13.05पटना जंक्शन18.1005.05hr
22405भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ13.30राजेंद्र नगर टर्मिनल18.3105.01hr
13235इंटरसिटी एक्सप्रेस16.07राजेंद्र नगर टर्मिनल22.1506.08hr
12349भागलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस17.30पटना जंक्शन22.1004.40hr
13413फरक्का एक्स्प्रेस23.37राजेंद्र नगर टर्मिनल04.2504.48hr
13483फरक्का एक्स्प्रेस23.37राजेंद्र नगर टर्मिनल04.2504.48hr
15097अमरनाथ एक्सप्रेस23.50हाजीपुर जंक्शन07.5508.05hr
13415मालदा पटना एक्स्प्रेस23.57राजेंद्र नगर टर्मिनल04.5004.53hr