दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12454नई दिल्ली राँची राजधानी01.2504.4303.18hr
12878नई दिल्ली राँची गरीब रथ01.2505.1103.46hr
53526वाराणसी बरका काना पैसिंजर08.0015.1507.15hr
18632राँची गरीब नवाज़ एक्सप्रेस16.3221.4905.17hr
18312वाराणसी संबलपुर एक्स्प्रेस16.4021.4905.09hr
18612वाराणसी राँची एक्स्प्रेस16.4021.4905.09hr