जोलारपेट जंक्शन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
12625 केरला एक्स्प्रेस
त्रिवेंद्रम सेंट्रल → सेवाग्राम जंक्शन (18.15 घंटे)
00.45
26-अग
19.00
26-अग
12687 देहरादून एक्सप्रेस
मदुरई जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (20.45 घंटे)
05.50
26-अग
02.35
27-अग
12295 संघमित्रा एक्स्प्रेस
KSR बेंगलूरु → सेवाग्राम जंक्शन (19.32 घंटे)
11.30
26-अग
07.02
27-अग
22648 कोरबा एक्स्प्रेस
त्रिवेंद्रम सेंट्रल → सेवाग्राम जंक्शन (19.29 घंटे)
19.50
26-अग
15.19
27-अग
16687 नवयुग एक्स्प्रेस
मंगलौर सेंट्रल → सेवाग्राम जंक्शन (19.35 घंटे)
06.00
27-अग
01.35
28-अग
16787 तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस
तिरुनेलवेली जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (19.34 घंटे)
06.00
27-अग
01.34
28-अग
12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस
त्रिवेंद्रम सेंट्रल → सेवाग्राम जंक्शन (19.29 घंटे)
19.50
27-अग
15.19
28-अग
12969 कोइंबटोर जयपुर एक्सप्रेस
कोइंबटोर जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (20.19 घंटे)
13.40
30-अग
09.59
31-अग
12522 राप्तीसागर एक्सप्रेस
एर्नाकुलम जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (19.29 घंटे)
19.50
30-अग
15.19
31-अग
16317 हिमसागर एक्सप्रेस
कन्याकुमारी → सेवाग्राम जंक्शन (19.35 घंटे)
06.00
31-अग
01.35
1-सित
12578 बागमती एक्सप्रेस
मैसूर जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (19.44 घंटे)
12.30
31-अग
08.14
1-सित
22646 अहिल्यानगरी एक्सप्रेस
त्रिवेंद्रम सेंट्रल → सेवाग्राम जंक्शन (19.29 घंटे)
19.50
31-अग
15.19
1-सित
02193 तिरुनेलवेली जबलपुर स्पेशल
तिरुनेलवेली जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (19.25 घंटे)
06.10
1-सित
01.35
2-सित
16359 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस
एर्नाकुलम जंक्शन → सेवाग्राम जंक्शन (22.12 घंटे)
08.00
1-सित
06.12
2-सित
New IRCTC Agent Registration