कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11401 नंदीग्राम एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
17:33
12105 विदर्भा एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
20:02
12151 समरसता एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
21:18
12809 हावड़ा मेल
नागपुर जंक्शन
21:34
18029 लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
22:50
12859 गीतांजलि एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
06:55
20-सित
12139 सेवाग्राम एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
15:58
20-सित
12101 ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
21:18
20-सित
12879 लोकमान्य तिलक भुबनेश्वर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
01:00
21-सित
12811 हटिया एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
01:00
22-सित
12869 हावड़ा एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
12:00
22-सित
12145 भुबनेश्वर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
21:18
22-सित
20821 पुणे सन्त्रागाची हमसफ़र
नागपुर जंक्शन
14:00
23-सित
11201 लोकमान्य तिलक अजनी एक्सप्रेस
अजनी
17:20
23-सित
22848 लोकमान्य तिलक विशाखापट्नम एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
01:00
24-सित
22511 कर्मभूमि एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
12:10
25-सित
02105 मुंबई छ. शिवाजी नागपुर स्पेशल
नागपुर जंक्शन
01:35
26-सित
लोकमान्य तिलक टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22885 अन्तोदय अनरिज़र्व एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
13:20
21-सित
22865 मुंबई पूरी एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
00:15
26-सित
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12261 हावड़ा डुरोंटो
नागपुर जंक्शन
17:15
12289 मुंबई नागपुर डुरोंटो
नागपुर जंक्शन
20:15
New IRCTC Agent Registration