करा कदम्बगाची से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
33311बारासत हसनाबाद लोकल04.1004.1600.06hr
33313बारासत हसनाबाद लोकल04.5705.0300.06hr
33511सियाल्दा हसनाबाद लोकल06.1206.1800.06hr
33513सियाल्दा हसनाबाद लोकल07.0407.1000.06hr
33315बारासत हसनाबाद लोकल07.5908.0500.06hr
33515सियाल्दा हसनाबाद लोकल08.3608.4200.06hr
33517सियाल्दा हसनाबाद लोकल09.1309.1900.06hr
33519सियाल्दा हसनाबाद लोकल10.1310.2400.11hr
30321मजेर्हत हसनाबाद लोकल11.1011.1600.06hr
33521सियाल्दा हसनाबाद लोकल11.5712.0300.06hr
33523सियाल्दा हसनाबाद लोकल13.0613.1200.06hr
30361मजेर्हत हसनाबाद लोकल14.0314.1000.07hr
33525सियाल्दा हसनाबाद लोकल15.1215.1800.06hr
33527सियाल्दा हसनाबाद फास्ट15.4215.5400.12hr
33317बारासत हसनाबाद लोकल17.1217.1800.06hr
33319बारासत हसनाबाद लोकल18.1718.2300.06hr
33529सियाल्दा हसनाबाद फास्ट18.5118.5900.08hr
33321बारासत हसनाबाद लोकल19.5420.0000.06hr
33531सियाल्दा हसनाबाद 20.3520.4100.06hr
33325बारासत हसनाबाद लोकल21.3721.4300.06hr
33323बारासत हसनाबाद लोकल22.2022.2800.08hr
33533सियाल्दा हसनाबाद लोकल23.1323.2300.10hr