Loading...

दादर सेंट्रल → नाहुर

97023 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
08:07
97045 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
10:47
97049 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
11:12
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
12:20
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
12:37
97227 दादर डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
13:43
97087 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
15:00
97375 दादर ठाणे लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
16:13
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
17:13
97115 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
17:38
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
19:11
97415 दादर ठाणे लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
19:57
97145 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
20:27
97149 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
21:17
97151 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
21:42
97153 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
22:06
97429 दादर ठाणे लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
22:30
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
23:18
97319 दादर ठाणे लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
08:41
8-जून
97037 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
09:44
8-जून
97065 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
13:05
8-जून
97091 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
15:26
8-जून
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
17:58
8-जून
97125 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
18:19
8-जून
97131 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
18:43
8-जून
97409 दादर ठाणे लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
19:27
8-जून
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.28 घंटे
19:43
8-जून
97147 दादर कल्याण लोकल
नाहुर
00.29 घंटे
21:02
8-जून

छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → नाहुर

96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
04:15
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
04:24
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
04:48
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:00
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:12
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:20
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:28
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:40
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:52
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:02
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:20
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:30
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:33
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:41
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:52
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:00
97307 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:12
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:24
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:32
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:36
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:42
97311 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:45
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:50
97313 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:00
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:12
97317 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:16
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:20
97321 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
08:26
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:33
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
08:49
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
09:05
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
09:16
97329 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
09:19
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
09:30
97335 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
09:41
97337 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
09:49
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
09:57
97339 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
10:06
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
10:14
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
10:22
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
10:34
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
10:48
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:04
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:20
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:24
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:30
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
11:40
97357 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
11:45
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:50
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:54
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:59
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:07
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:15
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:32
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:36
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:44
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
12:50
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
13:02
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
13:10
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
13:16
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:22
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:30
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:34
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:42
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:46
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:50
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:54
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:08
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:12
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:17
97369 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:20
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:34
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:38
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:46
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:56
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:00
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:16
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:20
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:32
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:36
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:41
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:50
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
15:58
97377 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:09
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:13
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:21
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:34
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:48
97385 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:52
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
17:00
97387 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
17:04
97389 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
17:08
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:12
97391 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:16
97393 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:24
97397 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:48
97399 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
18:04
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:14
97401 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:29
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:34
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:42
97407 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
18:56
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:01
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:14
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:18
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
19:32
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:38
97413 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
19:45
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:55
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:00
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:05
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:13
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
20:22
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
20:30
97421 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:36
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:40
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:56
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:08
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:20
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:28
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:32
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:40
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:48
97427 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:52
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:56
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
22:00
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
22:04
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
22:16
97431 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
22:20
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
22:24
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
22:28
97433 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
22:38
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
22:43
97435 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
22:47
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
22:51
97437 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:04
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:08
97439 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:12
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:20
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:30
97441 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:39
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
23:44
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
23:52
97443 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
23:59
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
00:05
8-जून
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
00:15
8-जून
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
00:25
8-जून
97301 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
00:28
8-जून
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
05:24
8-जून
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:10
8-जून
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:23
8-जून
97303 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:37
8-जून
97305 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
06:48
8-जून
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:08
8-जून
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:16
8-जून
97309 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
07:28
8-जून
97315 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:08
8-जून
97323 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
08:45
8-जून
97325 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
08:57
8-जून
97327 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
09:01
8-जून
97331 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
09:26
8-जून
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
09:33
8-जून
97333 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
09:37
8-जून
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
10:02
8-जून
97341 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
10:10
8-जून
97343 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
10:26
8-जून
97345 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
10:40
8-जून
97347 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
10:51
8-जून
97349 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
10:56
8-जून
97351 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:08
8-जून
97353 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
11:16
8-जून
97355 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
11:36
8-जून
97359 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:24
8-जून
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:28
8-जून
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
12:40
8-जून
97361 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
12:54
8-जून
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
12:58
8-जून
97363 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.49 घंटे
13:06
8-जून
97365 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:38
8-जून
97367 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
13:58
8-जून
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:26
8-जून
97371 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
14:30
8-जून
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:12
8-जून
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
15:26
8-जून
97373 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:28
8-जून
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
15:46
8-जून
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:05
8-जून
97379 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:17
8-जून
97381 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:30
8-जून
97383 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
16:38
8-जून
97395 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:32
8-जून
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:36
8-जून
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:53
8-जून
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
17:58
8-जून
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
नाहुर
00.48 घंटे
18:07
8-जून
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:22
8-जून
97403 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:38
8-जून
97405 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
18:46
8-जून
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:05
8-जून
97411 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
19:22
8-जून
97417 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
19:50
8-जून
97419 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:18
8-जून
95913 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
नाहुर
00.43 घंटे
20:30
8-जून
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.47 घंटे
20:48
8-जून
97423 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
20:52
8-जून
97425 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:04
8-जून
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
नाहुर
00.46 घंटे
21:12
8-जून
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
नाहुर
00.40 घंटे
21:42
8-जून

कल्याण जंक्शन → नाहुर

96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.41 घंटे
03:29
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
03:59
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
04:17
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
04:24
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
04:34
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
04:41
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
04:48
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
05:03
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
05:10
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
05:20
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
05:27
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
05:31
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
05:51
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
06:01
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
06:04
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
06:12
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
06:15
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
06:23
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
06:29
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
06:35
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
06:43
97010 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
06:48
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
06:51
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
07:02
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
07:05
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
07:17
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
07:47
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
07:57
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
08:08
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
08:21
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
08:51
97028 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
09:07
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
09:13
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
09:22
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
09:56
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
10:06
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
10:17
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
10:27
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
10:37
97038 कल्याण कुर्ला लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
10:41
97040 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
10:45
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
10:48
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
11:12
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
11:14
97046 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
11:17
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
11:25
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.41 घंटे
11:31
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
11:36
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.42 घंटे
11:46
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.42 घंटे
11:50
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.42 घंटे
11:54
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.43 घंटे
12:01
97054 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.43 घंटे
12:05
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.42 घंटे
12:10
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
12:16
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
12:20
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
12:32
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
12:37
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
12:40
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
12:44
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
12:54
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
13:01
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
13:05
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
13:08
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
13:17
97064 कल्याण कुर्ला लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
13:20
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
13:28
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
13:36
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
13:43
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
13:48
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
13:56
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
14:08
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
14:11
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
14:15
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
14:37
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
14:41
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
14:55
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
15:00
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
15:07
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
15:26
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.41 घंटे
15:30
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
15:37
97092 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
15:47
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
15:51
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
16:10
97098 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
16:17
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
17:29
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
18:01
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
18:21
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
18:34
97114 कल्याण कुर्ला लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
18:48
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
18:51
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
18:54
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
19:02
97122 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.41 घंटे
19:08
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
19:26
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.42 घंटे
19:51
97134 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
19:56
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
20:05
97136 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
20:17
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
20:22
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
20:33
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
20:37
97140 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
20:43
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.41 घंटे
20:55
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.40 घंटे
21:04
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
21:16
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
21:20
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
21:29
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
21:40
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
21:46
97148 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
21:52
95238 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
21:57
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
22:06
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
22:14
95240 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
22:18
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
22:22
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
22:34
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.36 घंटे
22:52
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
23:18
96232 बदलापुर कुर्ला लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
23:26
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
23:34
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
23:52
97012 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
07:09
8-जून
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
07:34
8-जून
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
07:50
8-जून
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
08:01
8-जून
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
08:26
8-जून
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
09:51
8-जून
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
11:00
8-जून
97050 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.42 घंटे
11:42
8-जून
97072 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
14:04
8-जून
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
14:25
8-जून
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
14:33
8-जून
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
16:25
8-जून
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.38 घंटे
17:16
8-जून
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.41 घंटे
19:12
8-जून
97128 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
19:38
8-जून
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
19:42
8-जून
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.39 घंटे
22:26
8-जून
97154 कल्याण दादर लोकल
नाहुर
00.37 घंटे
23:12
8-जून

ठाणे → नाहुर

97302 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
04:00
97304 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
04:20
97306 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
04:40
97310 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
05:47
97316 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
06:16
97320 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
06:50
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
07:52
97332 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
08:14
97338 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
08:47
97340 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:00
97344 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:16
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
09:27
97346 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:30
97212 डोम्बिवली दादर लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
10:11
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
10:18
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
10:42
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
10:52
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
11:03
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
12:13
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
12:33
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
13:21
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
13:55
97226 डोम्बिवली दादर लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
14:11
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
15:20
97382 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
15:23
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
15:59
97388 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
16:27
97398 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
16:59
97400 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:10
97406 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:25
97412 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:52
97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
18:05
97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
18:12
97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
18:16
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
18:21
97420 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
18:24
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
18:45
97424 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
18:48
97428 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
19:10
97430 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
19:30
97436 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
20:03
97438 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
20:41
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
20:45
97442 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
21:41
97256 डोम्बिवली दादर लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
21:56
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
22:22
97308 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
05:24
8-जून
97312 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
05:56
8-जून
97314 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
06:08
8-जून
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
06:20
8-जून
97318 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
06:28
8-जून
97322 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
07:04
8-जून
97324 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
07:28
8-जून
97326 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
07:44
8-जून
97328 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
07:55
8-जून
97330 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
07:59
8-जून
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
08:10
8-जून
97334 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
08:24
8-जून
97336 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
08:36
8-जून
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
09:05
8-जून
97342 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:08
8-जून
97348 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:41
8-जून
97350 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:50
8-जून
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
09:57
8-जून
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
10:06
8-जून
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
10:30
8-जून
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.09 घंटे
11:21
8-जून
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
11:27
8-जून
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
11:37
8-जून
97368 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
12:00
8-जून
97370 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
12:56
8-जून
97372 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
13:28
8-जून
97374 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
14:02
8-जून
97376 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
14:22
8-जून
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
14:31
8-जून
97378 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
14:52
8-जून
97380 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
15:15
8-जून
97384 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
15:41
8-जून
97386 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
15:51
8-जून
97390 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
16:30
8-जून
97392 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
16:35
8-जून
97394 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
16:43
8-जून
97396 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
16:55
8-जून
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
17:02
8-जून
97402 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
17:15
8-जून
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
17:19
8-जून
97404 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:21
8-जून
97408 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:31
8-जून
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
17:38
8-जून
97410 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:42
8-जून
97240 डोम्बिवली दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
17:55
8-जून
97422 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
18:36
8-जून
97426 ठाणे दादर लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
18:57
8-जून
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
19:15
8-जून
97432 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
19:38
8-जून
97434 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
19:49
8-जून
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
19:54
8-जून
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
20:57
8-जून
97440 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.08 घंटे
21:21
8-जून
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
21:33
8-जून
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
नाहुर
00.07 घंटे
22:41
8-जून
97262 डोम्बिवली दादर लोकल
नाहुर
00.06 घंटे
23:11
8-जून
Station Name / Code
दादर सेंट्रल
DR
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
कल्याण जंक्शन
KYN
ठाणे
TNA
नाहुर
NHU
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

मुंबई सेंट्रल से नाहुर ट्रेनें

मुंबई सेंट्रल से नाहुरतक की ट्रेनों के बारे में

 1. मुंबई सेंट्रल और नाहुरके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  मुंबई सेंट्रल और नाहुरके बीच 480 ट्रेंने चलती हैं.
 2. मुंबई सेंट्रल से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन मुंबई सेंट्रल और नाहुरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल (96301) जिसका चलने का समय है 00.05 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. मुंबई सेंट्रल से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन मुंबई सेंट्रल और नाहुरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल (97443) जिसका चलने का समय है 23.59 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. मुंबई सेंट्रल और नाहुर के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  मुंबई सेंट्रल और नाहुरके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल (97302) जिसका चलने का समय है 04.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 5 किलोमीटर की दूरी 00.06 घंटे में तय करती है .