राजमुन्द्री से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
17244रायगडा विजयवाडा एक्सप्रेस00.20विजयवाडा जंक्शन04.1503.55hr
12703फलकनुमा एक्स्प्रेस00.31विजयवाडा जंक्शन03.1002.39hr
82726काकीनाडा टाउन सिकंदराबाद सुविधा स्पेशल00.31रायानापाडू03.3002.59hr
22707विशाखापट्नम तिरुपति DD 01.27विजयवाडा जंक्शन04.0002.33hr
11020कोणार्क एक्सप्रेस01.50विजयवाडा जंक्शन05.0003.10hr
22883पुरी यशवंतपुर गरीब रथ02.00विजयवाडा जंक्शन05.1003.10hr
08505विशाखापट्नम सिकंदराबाद सुविधा स्पेशल02.13रायानापाडू04.5502.42hr
08501विशाखापट्नम सिकंदराबाद स्पेशल02.13रायानापाडू04.5502.42hr
18519विशाखापट्नम लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस02.27विजयवाडा जंक्शन06.3504.08hr
17479पूरी तिरुपति एक्स्प्रेस03.10विजयवाडा जंक्शन08.0004.50hr
17481बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस03.10विजयवाडा जंक्शन08.0004.50hr
67262राजमुंदरी विजयवाडा पैसेंजर03.45विजयवाडा जंक्शन07.3503.50hr
07187विजयनगरम विजयवाडा स्पेशल03.48विजयवाडा जंक्शन06.4502.57hr
15906विवेक एक्सप्रेस04.07विजयवाडा जंक्शन07.1503.08hr
22859पुरी चेन्नई एक्सप्रेस04.07विजयवाडा जंक्शन07.1503.08hr
22605पुरुलिया विल्लुपुरम एक्सप्रेस04.57विजयवाडा जंक्शन07.4502.48hr
22825शालीमार चेन्नई सुपरफ़ास्ट04.57विजयवाडा जंक्शन07.4502.48hr
17204काकीनाडा भावनगर एक्स्प्रेस05.01विजयवाडा जंक्शन07.3502.34hr
22849शालीमार सिकंदराबाद एक्सप्रेस05.12विजयवाडा जंक्शन07.5502.43hr
22603खड़गपुर विल्लुपुरम एक्सप्रेस05.12विजयवाडा जंक्शन07.5502.43hr
22614हलदिया चेन्नई सुपरफ़ास्ट एक्स्प05.12विजयवाडा जंक्शन07.5502.43hr
22887हावड़ा यशवंतपुर हमसफर 05.24विजयवाडा जंक्शन07.4502.21hr
20889हावड़ा विजयवाडा हमसफर05.24विजयवाडा जंक्शन07.4502.21hr
02841सन्त्रागाची चेन्नई सेंट्रल सुपरफ़ास्ट स्पेशल05.24विजयवाडा जंक्शन07.4502.21hr
67242काकीनाडा पोर्ट विजयवाडा फास्ट पैसेंजर05.35विजयवाडा जंक्शन09.3504.00hr
12841कोरोमंडल एक्सप्रेस07.06विजयवाडा जंक्शन10.0002.54hr
17206काकीनाडा शिर्डी एक्सप्रेस07.16विजयवाडा जंक्शन10.1002.54hr
22855संत्रगाची तिरुपति एक्सप्रेस07.27विजयवाडा जंक्शन10.4003.13hr
22851मंगलौर विवेक एक्सप्रेस07.27विजयवाडा जंक्शन10.3503.08hr
18645ईस्ट कोस्ट एक्स्प्रेस08.02विजयवाडा जंक्शन10.5502.53hr
12663हावड़ा तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस08.52विजयवाडा जंक्शन12.1503.23hr
12665कन्याकुमारी एक्स्प्रेस08.52विजयवाडा जंक्शन12.1503.23hr
15630गुवाहाटी चेन्नई एक्स्प्रेस08.52विजयवाडा जंक्शन12.1503.23hr
15930डिब्रूगढ़ चेन्नई एक्सप्रेस08.52विजयवाडा जंक्शन12.1503.23hr
22817हावड़ा मैसूर एक्सप्रेस08.52विजयवाडा जंक्शन11.3002.38hr
12773शालीमार सिकंदराबाद एक्सप्रेस08.54विजयवाडा जंक्शन11.4502.51hr
57258काकीनाडा तिरुपति पैसेंजर09.13विजयवाडा जंक्शन15.1005.57hr
12805जन्मभूमि एक्सप्रेस09.18विजयवाडा जंक्शन11.5502.37hr
22877हावड़ा एर्नाकुलम अंत्योदय एक्सप्रेस09.57विजयवाडा जंक्शन12.2002.23hr
17221काकीनाडा पोर्ट लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस09.57विजयवाडा जंक्शन12.4502.48hr
17240सिम्हाद्री एक्सप्रेस10.40विजयवाडा जंक्शन14.0503.25hr
22841सन्त्रागाची चेन्नई सेंट्रल अंत्योदय एक्सप्रेस11.04विजयवाडा जंक्शन14.1003.06hr
12803स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस11.17विजयवाडा जंक्शन14.1502.58hr
18567विशाखापट्नम कोल्लम एक्सप्रेस11.17विजयवाडा जंक्शन14.1002.53hr
22807सन्त्रागाची चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस11.17विजयवाडा जंक्शन14.2003.03hr
22415विशाखापट्नम नई दिल्ली Ap एक्सप्रेस11.37विजयवाडा जंक्शन14.3002.53hr
18503विशाखापट्नम शिर्डी एक्सप्रेस12.15विजयवाडा जंक्शन15.0002.45hr
22837धरती आबा एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
18111टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
12835हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
12889टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
13576जसीडिह तांबरम एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
12376आसनसोल चेन्नई एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
18637हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस12.57विजयवाडा जंक्शन15.3002.33hr
13351धनबाद आल्पुल्हा एक्सप्रेस13.16विजयवाडा जंक्शन17.0503.49hr
18189टाटानगर अल्लेप्पी एक्सप्रेस13.16विजयवाडा जंक्शन17.0503.49hr
57226विशाखापट्नम विजयवाडा पैसेंजर13.40विजयवाडा जंक्शन18.5505.15hr
12863हावड़ा एसवंतपुर एक्स्प्रेस13.50विजयवाडा जंक्शन16.4502.55hr
07245काकीनाडा टाउन रायचूर स्पेशल15.35विजयवाडा जंक्शन19.4004.05hr
12717रत्नाचलम एक्सप्रेस15.38विजयवाडा जंक्शन19.0003.22hr
17644सरकार एक्सप्रेस15.50विजयवाडा जंक्शन20.3004.40hr
12254अंगा एक्स्प्रेस15.53विजयवाडा जंक्शन18.4502.52hr
18047अमरावती एक्स्प्रेस15.53विजयवाडा जंक्शन18.4302.50hr
18463प्रशांति एक्स्प्रेस16.10विजयवाडा जंक्शन19.1003.00hr
17488तिरुमला एक्सप्रेस17.05विजयवाडा जंक्शन20.5003.45hr
67299राजमुंदरी विजयवाडा पैसेंजर17.15विजयवाडा जंक्शन22.0504.50hr
12839हावड़ा चेन्नई मेल17.16विजयवाडा जंक्शन20.2003.04hr
12660गुरुदेव एक्स्प्रेस17.30विजयवाडा जंक्शन20.0502.35hr
12845भुबनेश्वर यशवंतपुर एक्सप्रेस17.30विजयवाडा जंक्शन20.0502.35hr
15228मुज़फ़्फ़रपुर यशवंतपुर एक्स्प्रेस17.45विजयवाडा जंक्शन20.1802.33hr
22642शालीमार तिरुवनंतपुरम एक्स्प्रेस17.45विजयवाडा जंक्शन20.1002.25hr
22644पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस17.45विजयवाडा जंक्शन20.1002.25hr
07439टाटानगर कचेगुडा स्पेशल17.57विजयवाडा जंक्शन21.2003.23hr
12861दक्षिण एक्स्प्रेस लिंक18.18विजयवाडा जंक्शन21.1502.57hr
22502न्यू तीनसुकिया KSR बेंगलूरु एक्सप्रेस18.40विजयवाडा जंक्शन21.3002.50hr
12514गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस18.40विजयवाडा जंक्शन21.2502.45hr
17210शेषाद्री एक्सप्रेस18.41विजयवाडा जंक्शन22.4504.04hr
12508गुवाहाटी एर्नाकुलम एक्सप्रेस18.55विजयवाडा जंक्शन21.4002.45hr
12510गुवाहाटी बंगलौर एक्सप्रेस18.55विजयवाडा जंक्शन21.4002.45hr
12516सिलचर त्रिवेंद्रम सेंट्रल एक्सप्रेस18.55विजयवाडा जंक्शन21.4002.45hr
07426काकीनाडा पोर्ट कचेगुडा स्पेशल19.17विजयवाडा जंक्शन21.5002.33hr
17015विशाखा एक्सप्रेस19.52विजयवाडा जंक्शन00.3504.43hr
07237काकीनाडा टाउन करनूल टाउन स्पेशल20.05विजयवाडा जंक्शन22.5002.45hr
07941काकीनाडा टाउन रेनिगुन्टा स्पेशल20.20विजयवाडा जंक्शन23.0002.40hr
12737गौतमी एक्स्प्रेस20.27विजयवाडा जंक्शन23.0002.33hr
12727गोदावरी एक्सप्रेस20.39विजयवाडा जंक्शन23.4003.01hr
07150गुवाहाटी सिकंदराबाद स्पेशल21.00विजयवाडा जंक्शन00.0103.01hr
18401पूरी ओखा एक्स्प्रेस21.00विजयवाडा जंक्शन00.0103.01hr
18501विशाखापट्नम गांधीधाम एक्सप्रेस21.00विजयवाडा जंक्शन00.0103.01hr
12775कोकानाडा एक्सप्रेस21.08विजयवाडा जंक्शन01.0003.52hr
22801विशाखापट्नम चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस21.40विजयवाडा जंक्शन00.3502.55hr
12830भुबनेश्वर चेन्नई एक्सप्रेस21.55विजयवाडा जंक्शन01.0503.10hr
12898भुबनेश्वर पांडिचेरी एक्सप्रेस21.55विजयवाडा जंक्शन01.0503.10hr
22869विशाखापट्नम चेन्नई एक्सप्रेस21.55विजयवाडा जंक्शन01.0503.10hr
12783विशाखापट्नम सिकंदराबाद एक्सप्रेस21.57विजयवाडा जंक्शन01.1503.18hr
22833हमसफ़र एक्सप्रेस21.57विजयवाडा जंक्शन00.4502.48hr
22871भुबनेश्वर तिरुपति एक्सप्रेस22.07विजयवाडा जंक्शन01.4503.38hr
22879भुबनेश्वर तिरुपति सुपरफ़ास्ट22.07विजयवाडा जंक्शन01.4503.38hr
07479विशाखापट्नम तिरुपति स्पेशल22.13विजयवाडा जंक्शन01.4503.32hr
82730काकीनाडा पोर्ट लिंगम्पल्ली सुविधा स्पेशल22.18रायानापाडू02.5004.32hr
82710काकीनाडा टाउन हैदराबाद सुविधा स्पेशल23.08रायानापाडू01.4002.32hr
82715काकीनाडा टाउन सिकंदराबाद सुविधा स्पेशल23.27रायानापाडू02.2502.58hr
12739विशाखापट्नम सिकंदराबाद ग़रीब रथ23.36विजयवाडा जंक्शन02.1002.34hr
20809नागवल्ली एक्सप्रेस 23.40विजयवाडा जंक्शन02.3002.50hr
20811विशाखापट्नम नांदेड़ सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस23.40विजयवाडा जंक्शन02.3002.50hr