19165 साबरमती एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
21.25 घंटे
03:25
25-जन
15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
16.55 घंटे
03:55
25-जन
19037 अवध एक्स्प्रेस
ऐशबाग़
20.25 घंटे
09:55
25-जन
19021 बांद्रा लखनऊ एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
20.10 घंटे
23:05
25-जन
19167 साबरमती एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
21.25 घंटे
03:25
26-जन
15667 कामाख्या एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
16.55 घंटे
03:55
26-जन
19039 अवध एक्स्प्रेस
ऐशबाग़
20.25 घंटे
09:55
26-जन
22921 बांद्रा गोरखपुरअंतोदय एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
19.10 घंटे
15:00
26-जन
15046 गोरखपुर एक्सप्रेस
ऐशबाग़
24.37 घंटे
13:00
27-जन
19053 सूरत मुज़फ़्फ़रपुर एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
24.45 घंटे
13:00
31-जन
Station Name / Code
रतलाम जंक्शन
RTM
लखनऊ जंक्शन
LJN
ऐशबाग़
ASH
लखनऊ जंक्शन
LKO
New IRCTC Agent Registration