ट्रेन / तकप्रस्थान
19165 साबरमती एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
21.25 घंटे
03:25
15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
16.55 घंटे
03:55
09451 गांधीधाम भागलपुर स्पेशल
लखनऊ जंक्शन
19.20 घंटे
06:00
19037 अवध एक्स्प्रेस
ऐशबाग़
20.25 घंटे
09:55
19021 बांद्रा लखनऊ एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
20.10 घंटे
23:05
19167 साबरमती एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
21.25 घंटे
03:25
24-नव
15667 कामाख्या एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
16.55 घंटे
03:55
24-नव
19039 अवध एक्स्प्रेस
ऐशबाग़
20.25 घंटे
09:55
24-नव
22921 बांद्रा गोरखपुरअंतोदय एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
19.10 घंटे
15:00
24-नव
15046 गोरखपुर एक्सप्रेस
ऐशबाग़
24.37 घंटे
13:00
25-नव
09013 मुंबई सेंट्रल लखनऊ स्पेशल
लखनऊ जंक्शन
15.25 घंटे
05:15
29-नव
19053 सूरत मुज़फ़्फ़रपुर एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
24.45 घंटे
13:00
29-नव
09015 बांद्रा गोरखपुर स्पेशल
लखनऊ जंक्शन
20.10 घंटे
17:00
29-नव
Station Name / Code
रतलाम जंक्शन
RTM
लखनऊ जंक्शन
LJN
ऐशबाग़
ASH
लखनऊ जंक्शन
LKO
New IRCTC Agent Registration