रतलाम जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
19165साबरमती एक्स्प्रेस03.40लखनऊ जंक्शन00.5021.10hr
19167साबरमती एक्स्प्रेस03.40लखनऊ जंक्शन00.5021.10hr
15635गुवाहाटी एक्सप्रेस03.55लखनऊ जंक्शन20.5016.55hr
15667कामाख्या एक्स्प्रेस03.55लखनऊ जंक्शन20.5016.55hr
19037अवध एक्स्प्रेस09.55ऐशबाग़06.2020.25hr
19039अवध एक्स्प्रेस09.55ऐशबाग़06.2020.25hr
15046गोरखपुर एक्सप्रेस13.00ऐशबाग़13.3724.37hr
19053सूरत मुज़फ़्फ़रपुर एक्स्प्रेस13.00लखनऊ जंक्शन13.4524.45hr
22921बांद्रा गोरखपुरअंतोदय एक्सप्रेस14.46लखनऊ जंक्शन10.1019.24hr
19021बांद्रा लखनऊ एक्सप्रेस23.05लखनऊ जंक्शन19.1520.10hr