सेलम जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12625 केरला एक्स्प्रेस
इटारसी जंक्शन
22:55
16687 नवयुग एक्स्प्रेस
इटारसी जंक्शन
04:05
24-सित
16787 तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
04:05
24-सित
12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
18:15
24-सित
12643 निजामुद्दीन एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
01:55
25-सित
12969 कोइंबटोर जयपुर एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
11:45
27-सित
12522 राप्तीसागर एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
18:15
27-सित
16317 हिमसागर एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
04:25
28-सित
22646 अहिल्यानगरी एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
18:15
28-सित
12645 निजामुद्दीन एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
01:55
29-सित
02193 तिरुनेलवेली जबलपुर स्पेशल
इटारसी जंक्शन
04:00
29-सित
16359 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
06:20
29-सित
12647 कोंगु एक्सप्रेस
इटारसी जंक्शन
17:35
29-सित
New IRCTC Agent Registration