ट्रेन / तकप्रस्थान
14618 जनसेवा एक्सप्रेस
मानसी जंक्शन
07.59 घंटे
05:46
12524 नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी एक्स्प्रेस
खगरिया जंक्शन
06.15 घंटे
06:47
15708 अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस
मानसी जंक्शन
08.44 घंटे
10:09
14604 अमृतसर सहरसा जन एक्सप्रेस
मानसी जंक्शन
08.25 घंटे
10:20
12554 वैशाली एक्स्प्रेस
मानसी जंक्शन
08.05 घंटे
11:05
15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
खगरिया जंक्शन
07.18 घंटे
19:55
15652 लोहित एक्स्प्रेस
मानसी जंक्शन
08.10 घंटे
23:10
15910 अवध असम एक्सप्रेस
मानसी जंक्शन
07.49 घंटे
02:15
22-नव
12408 कर्मभूमि एक्सप्रेस
खगरिया जंक्शन
06.18 घंटे
06:45
23-नव
15280 पूर्बीया एक्स्प्रेस
मानसी जंक्शन
07.20 घंटे
10:20
23-नव
15622 आनंद विहार टर्मिनल कामख्या एक्सप्रेस
खगरिया जंक्शन
06.58 घंटे
16:15
23-नव
12204 सहरसा गरीब रथ
खगरिया जंक्शन
06.40 घंटे
02:00
24-नव
19601 अजमेर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस
खगरिया जंक्शन
06.18 घंटे
06:45
24-नव
15532 अमृतसर सहरसा जनसाधारण
मानसी जंक्शन
06.41 घंटे
19:55
26-नव
19709 कवी गुरु एक्सप्रेस
खगरिया जंक्शन
08.00 घंटे
23:10
26-नव
Station Name / Code
सिवान जंक्शन
SV
मानसी जंक्शन
MNE
खगरिया जंक्शन
KGG
New IRCTC Agent Registration