तिरुवाल्ला से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12625केरला एक्स्प्रेस13.3013.4548.15hr
16317हिमसागर एक्सप्रेस18.2021.4051.20hr