लोकमान्य तिलक टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
15268 जनसाधारण एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
15:50
13202 लोकमान्य तिलक राजेंद्र नगर एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
22:15
12141 लोकमान्य तिलक पाटलीपुत्र एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
23:35
12167 दादर वाराणसी सुपरफ़ास्ट एक्स्प्रेस
वाराणसी जंक्शन
00:35
18-सित
15017 गोरखपुर एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
06:35
18-सित
15645 गुवाहाटी एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
08:05
18-सित
11061 दरभंगा एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
12:15
18-सित
11071 काम्यानी एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
12:40
18-सित
11081 लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
15:50
18-सित
12165 लोकमान्य तिलक वाराणसी सुपरफ़ास्ट
वाराणसी जंक्शन
05:23
19-सित
12336 भागलपुर एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
08:05
19-सित
15548 लोकमान्य तिलक जयनगर जनसाधारण
दीनदयाल उपाध्याय Jn
11:20
19-सित
15647 गुवाहाटी एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
08:05
20-सित
18610 राँची एक्स्प्रेस
वाराणसी जंक्शन
15:50
21-सित
12519 लोकमान्य तिलक कामख्या एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
07:50
22-सित
12546 कर्मभूमि एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
11:20
23-सित
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12322 कोलकाता मेल
दीनदयाल उपाध्याय Jn
21:30
11093 महानगरी एक्स्प्रेस
वाराणसी जंक्शन
00:10
18-सित
12362 मुंबई आसनसोल एक्स्प्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
11:05
18-सित
82356 मुंबई छ. शिवाजी पटना एक्सप्रेस सुविधा
दीनदयाल उपाध्याय Jn
11:05
20-सित
पनवेल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12741 वास्को डा गामा पटना एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
06:25
19-सित
बांद्रा टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22913 बांद्रा पटना हमसफ़र
दीनदयाल उपाध्याय Jn
12:55
22-सित
22971 बांद्रा पटना सुपरफ़ास्ट
दीनदयाल उपाध्याय Jn
16:35
23-सित
New IRCTC Agent Registration